Logo

PZITB Oddział w Bielsku-Białej

Street:
3 Maja 10/14
City:
Bielsko-Biała
Phone:
338220294
Informacje organizacyjne. 
Organizatorem szkoleń online jest PZITB oddział w Bielsku-Białej. Szkolenia organizowane są w formie otwartej oraz zamkniętej.
Ilość uczestników szkolenia otwartego: 
W szkoleniach może uczestniczyć jednorazowo 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach otwartych: 

Szkolenie bezpłatne
  • Członkowie Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa
  • Członkowie PZITB oddział w Bielsku-Białej. 
Szkolenie płatne 
  • Członkowie Okręgowych Oddziałów PZITB: 50zł brutto/osoba
  • Pozostałe osoby: 100zł brutto/osoba

Koszt uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych: 

Szkolenie bezpłatne 
  • Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Członkowie PZITB oddział w Bielsku-Białej. 
Szkolenie płatne
  • Możliwość udziału w szkoleniu wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem: email: biuro@pzitb.bielsko.pl
  • Członkowie OIIB oraz  PZITB: 50zł brutto/osoba
  • Pozostałe osoby: 100zł brutto/osoba

Archiwizacja i retransmisje szkoleń.

Wszystkie szkolenia objęte są Prawami Autorskim. Nie wyrażamy zgody na ich utrwalanie w jakiejkolwiek formie, udostępnianie lub publikowanie. Szkolenia bez retransmisji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

CIEMNY STYROPIAN
https://pzitbbielskobiala.clickmeeting.com/ciemny-styropian